Cena Stříbrný lukostřelec – Česká republika

 • Главная
 • Projekty
 • Cena Stříbrný lukostřelec – Česká republika

Cena Stříbrný lukostřelec – Česká republika byla založena v roce 2016. Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – Česká republika je přilákat a podpořit projekty, které přispívají k rozvoji rusko-českých vztahů.

V dnešním světě je komunikace nejdůležitějším základem lidských vztahů. Pomocí efektivní komunikace lze překonávat jakékoli konfliktní situace, předcházet střetům, řešit spory a budovat vzájemně výhodnou spolupráci.

Mezi státy vždy existuje komunikace: vždy mezi nimi funguje interakce, jsou vytvořeny jisté vztahy, je tu provázanost a vzájemný vliv.

 

Pražská PR agentura Stříbrný Lukostřelec prováděla následující činnost:

 • vytvoření účinného mechanismu identifikace a povzbuzování nejlepších projektů v oblasti rusko-českých vztahů
 • vytvoření vědecko-praktické základny;
 • zachování objektivity fungování ceny, posilování její pověsti jako instituce, reálně reflektující trendy rusko-českých vztahů;
 • vypracování "formátu" ceny, zakotveného v podobě ustanovení o ceně (řádu ceny), včetně předložení standardů hodnocení, struktury nominací, způsobu posouzení uchazečů a schvalování tohoto hodnocení apod.;
 • zapojení a vytvoření poručenské a expertní rady;
 • vytvoření příslušenství ceny, včetně jejího názvu, vizualizace, předávaných cen apod.;
 • vyhledávání uchazečů, včetně vypracování metodických instrukcí a pomoci při vyřizování návrhů;
 • zajištění financování, vytvoření systému práce se sponzory;
 • organizace a pořádání každoročního slavnostního udílení cen.

 

 • 1
 • 4
 • IMG 2469
 • IMG 2617
 • IMG 2782
 • IMG 2866
 • IMG 2936
 • img-0577
 • img-0689
 • img-25071
 • img-27271
 • img-32911
 • img-33071

  Adidas