Vánoční stromek v Mariánských Lázních

Dětský Vánoční stromek je již osm let pořádán v hotelu Continental v Mariánských Lázních. Divadelní představení pro děti i dospělé je nastudováno v ruském jazyce, účastní se ho profesionální umělci z Prahy a Karlových Varů. Vstup je zdarma pro všechny. Akce zpravidla upoutává pozornost hlavních televizních kanálů a tištěných vydání, které ji zajištují publicitu.

Cíle projektu

Všestranná vzájemná komunikace dětí a mládeže různých národností na bázi svátku, který se slaví téměř všemi slovanskými národy, má staletou tradici a je zejména oblíbený v Čechách.

Sledované úkoly

 - Organizovat svátek pro děti a na základě společných soutěží a kvízů dosáhnout jejích sblížení;

- Uvedení hry a představení s divadelními prvky umožňuje seznamovat děti s kulturou ruského lidu, tradicemi oslav a zvláštnostmi vánočních svátků v podání zástupů různých Křesťanských a náboženských organizací;

- Přilákat k účasti všechny dětí bez výjimky, bez ohledu na jejich příslušnost k náboženským konfesím, vtisknout vánočním svátkům nezapomenutelnou atmosféru, připomenout rodičům dětí tradice jejich předků.

Popis oslav

7. ledna v 10.00 hod. v Chrámu svatého Vladimíra v Mariánských Lázních se schází mnoho věřících na sváteční vánoční liturgii. Po slavnostní bohoslužbě všichni farníci chrámu v čele s představeným chrámu otcem Josefem jdou do hotelu Continental, kde je čeká Vánoční stromeček. Děti shlédnou představení, poté probíhá soutěž básní a písní s Dědou Mrázem a Sněhurkou, tancuje se kolem vánočního stromku, Děda Mráz rozdává dárečky a následuje slavnostní pohoštění. Slavnost tradičně navštěvuje starosta města Petr Třešňák, píše se o ní v místních a ruských novinách a časopisech.

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014

  Pánske topánky