Komunikační strategie

Komunikační strategie je založena na podnikové a marketingové politice společnosti a zahrnuje v sobě soubor nejvhodnějších pro konkrétní situaci, účinných nástrojů vlivu na cílové publikum. Taktéž strategie zahrnuje program, využití těchto nástrojů pro řešení určitých úkolů.

Klíčovými aspekty jsou:

 • časový úsek realizace projektu (doba trvání, datum zahájení a ukončení);
 • podstata sdělení, se kterou by měla propagovaná značka obeznámit cílového spotřebitele ve stanoveném časovém období;
 • popis metod a prostředků, díky nimž se sdělení dostává ke spotřebiteli;
 • seznam míst (nosičů) pro provádění definovaných činností (realizace projektu).
 • pořádání různých akcí a mnoho dalšího.

Profesionální strategie komunikace zahrnuje tři hlavní části, v jejichž rámci se řeší řada konkrétních úkolů.

 • seznámení spotřebitele s konkurenčními výhodami značky
 • individualizace značky, její vyčlenění z celkové konkurenční množiny prostřednictvím komunikace;
 • pořádání akcí, zaměřených na podporu prodeje;
 • průběžný monitoring spotřebitelských názorů a dynamiky poptávky na značkový výrobek;
 • povzbuzování loajality cílové skupiny ke značce;
 • vytvoření vizuální image značky (společnosti), jedinečný styl, design;
 • vývoj prvků informačního a emocionálního obsahu,
 • formulování klíčového komunikačního sdělení;
 • příprava Brandbooku;
 • vytvoření plánu propagace značky a jeho podpory na trhu, s popisem hlavních fází;
 • výběr nástrojů a komunikačních kanálů pro realizaci každé etapy prosazování na trhu s cílem co nejpřesnějšího a nejlepšího přenesení potřebné informace a řešení úkolů.

 

ファッションコーディネート