Vztahy s médii

Vztahy s médii (MÉDIA) jsou nejdůležitější složkou PR. Veřejné mínění se v zásadě formuje pod vlivem toho, co lidé čtou v tisku, slyší v rádiu nebo vidí v televizi (TV), proto odborníci na PR věnují spolupráci s médii zvláštní pozornost.

V rámci smlouvy se zákazníky zajišťuje naše agentura následující činnosti:

1) udržuje stálé kontakty se zástupci tisku;

2) připravuje a poskytuje materiály pro tisk;

3) odpovídá na dotazy a poskytuje komplexní informační služby.

4) sestavuje a plní plán vydávání prohlášení pro tisk a článků o činnosti organizace;

5) provádí monitoring – sledování, analýzu a hodnocení zpráv tisku, rozhlasu a TV;

6) zajišťuje informační a analytickou podporu manažerů a zaměstnanců organizace v otázkách, které se dotýkají jejích zájmů;

7) vytváří banku dat, videotéku a fototéku o historii organizace a její společensky významné činnosti;

8) pořádá brífinky a tiskové konference;

9) připravuje pro média rozhovory funkcionářů organizace.

 

Jsme schopni vyvinout a připravit pro Vás v českém, ruském a anglickém jazyce:

  1. Tiskové zprávy (press-release)
  2. Background paper (informace o pozadí událostí)
  3. Autorský článek
  4. Analytický článek
  5. Anketní formu "otázka-odpověď" (question-and-answer form)
  6. Rozhovor s manažerem

 

Nike Lebron 10